Система Spraytronic – інноваційна технологія обприскування від Berthoud

254

Більшість пропонованих сьогодні на ринку обприскувачів обладнані електронними системами контролю норми виливу при зміні швидкості. На практиці необхідно дотримуватися такого алгоритму:

  1. Визначити необхідну норму виливу препарату;
  2. Визначити середню швидкість руху по полю;
  3. Знаючи необхідну норму виливу і середню швидкість руху, необхідно визначити типорозмір форсунки.

Кожен виробник розпилювачів за стандартами ISO пропонує таблицю, де вказує, як поводиться потік кожної форсунки при зміні швидкості руху та тиску. У наведеній таблиці ми знаходимо потрібний нам розпилювач, беручи до уваги, що стандартний робочий тиск становить 3 атмосфери.

Приклад. Ми хочемо рухатися по полю зі швидкістю 14 км/год і працювати з нормою виливу 100 л/га. Для виконання такої обробки нам знадобиться форсунка №03. Електронному контролеру (комп’ютеру) ми дали установку контролювати норму виливу 100 л/га. При зміні швидкості руху контролер отримуватиме цю інформацію від датчика швидкості й даватиме команду коригувати тиск: збільшення швидкості = збільшити тиск, зниження швидкості = зменшення тиску.

Норма виливу (л/га) залежно від швидкості руху (км/год)

Але! Це можливо тільки у встановлених межах можливостей однієї форсунки.

Наш приклад наочно показує, що обрана форсунка буде підтримувати норму виливу 100 л/га в діапазоні зміни швидкості від 10 км/год до 18 км/год, іншими словами, в межах +/– 20% від заданої швидкості.

Норма виливу (л/га) залежно від швидкості руху (км/год) при розміщені форсунок з інтервалом 0,5 м ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗА МЕЖАМИ ЦИХ ШВИДКІСНИХ ОБМЕЖЕНЬ?

До моменту набору швидкості 10 км/год ми будемо спостерігати переливання препарату, а понад 18 км/год – недоливання.

Перша проблема характерна для обробки країв полів, а також при об’їзді перешкод на полі (гідранти, стовпи, дерева) або при різкому зниженні швидкості через складнощі рельєфу. Друга проблема виникає, коли механізатори прагнуть обробити якомога більше гектарів. А тепер давайте порахуємо: то на скількох ділянках поля не витримується необхідний діапазон швидкостей руху? Саме на цих ділянках препарати вносяться неточно, що впливає на кінцевий результат: кількість і якість вашого врожаю.

Французький виробник техніки для захисту рослин Berthoud пропонує вирішення цієї проблеми – нову систему обприскування Spraytronic.

Ця система передбачає можливість управління кожною форсункою, які контролює соленоїдний клапан, і забезпечує потрібну норму виливу за допомогою імпульсів. При використанні системи обприскування внесення робочого розчину відбувається не суцільним потоком, а мікропорціями. При цьому тиск у штанзі задається електронним контролером, він фіксується, тобто підтримується на встановленому рівні постійно. Змінюється тільки величина порції, тобто час, впродовж якого форсунка залишається відкритою.

Система Spraytronic розширює швидкісний діапазон на 70%. Тепер при виборі форсунки ми можемо відштовхуватися від максимально можливої швидкості в полі.

Приклад. Максимальна швидкість = 18 км/год. 18 км/год – 70% = 5,4 км/год. Тоді діапазон робочих швидкостей для підтримки заданої норми виливу становитиме від 5,4 до 18 км/год! І при цьому робота відбувається з однаковим тиском, а отже, краплини будуть мати однаковий розмір.

Можливість обирати й фіксувати тиск додала іще одну перевагу: управління розміром краплі. Наприклад, у процесі роботи на полі ми помічаємо зміну швидкості вітру, що загрожує знесенням препарату та, як наслідок, втратою як самого засобу, так і загальної якості обробки. З системою Spraytronic ми можемо управляти тиском, скажімо, знижувати його. Менший тиск забезпечує обприскування великими краплями. Норма виливу при цьому залишається на заданому рівні, зміниться лише частота імпульсів.

BERTHOUD SPRAYTRONICСистема Spraytronic передбачає також можливість управляти кожною форсункою. Фактично, кожна форсунка стає самостійною секцією обприскування, яку можна включати або відключати окремо, а відтак при обробці ділянок складної конфігурації (клини, дуги тощо), коли штанга обприскувача проходить такі ділянки поля з накладкою, ми можемо при перекритті відключати не цілу секцію обприскувача (довжиною 5–6 метрів, як це було раніше), а кожну форсунку, тобто відрізки довжиною 50 см. Таким чином, суттєво скорочується кількість зон із подвійним внесенням препаратів, що, відповідно, забезпечує економію препаратів, не пригнічує рослини подвійною їх дозою та збільшує площу обробки за рахунок більшого захоплення складних ділянок.

Переваги системи Berthoud Spraytronic:

1. Збільшення можливостей однієї форсунки. Можливість внесення препаратів зі швидкісним діапазоном 70% від максимально можливого без зміни форсунок.

2. Управління тиском означає управління величиною краплі безпосередньо в полі. Для мінімізації знесення не потрібні спеціальні форсунки або пристосування.

3. Управління потоком кожної форсунки. Пофорсункове увімкнення/вимкнення в разі перекриття. Економія внесених препаратів, збільшення загальної площі обробки.

4. Вища якість обприскування: рівномірне покриття всього поля однаковою нормою виливу без перепадів, із однаковим розміром краплі.

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2018